Följ din graviditet vecka för vecka

4.9

Beräkna ditt barns längd

Här kan du räkna ut vad ditt barns estimerade längd i vuxen ålder kommer att bli. *Se kalkylatorn som ett kul verktyg och inte som absolut fakta.*


  
 		
    
    
    

  

  

Följ din graviditet
vecka för vecka

4.9  starstarstarstarstar

BJ app

Populära artiklar just nu Se alla artiklar

  Hur långt blir mitt barn?

  Det finns många faktorer som kan påverka hur långt ett barn blir. Avgörande faktorer inkluderar gener och när barnet når puberteten. Både längd, och i vilken ålder man går in i puberteten är något som påverkas mycket av ärftliga gener från barnets föräldrar. Självklart finns det undantag, där barn inte allt växer på samma sätt som sina föräldrar.

  När man kommer in i puberteten växer man ofta snabbt. Sedan avtar det ju längre in i puberteten man befinner sig. Därför kan barn bli lite längre om det går in i puberteten sent. Enligt 1177 når flickor vanligtvis puberteten någon gång mellan åldrarna 8-13, medan pojkar når puberteten runt 11-14 år. Vanligtvis varar puberteten mellan 4-6 år.

  Tillväxtkurva

  På barnavårdscentralen (BVC) och elevhälsan dokumenteras barnets vikt och längd på en tillväxtkurva. Tillväxtkurvorna är grafer och används för att ge en överblick över hur barnet bland annat mår och om det får i sig tillräcklig näring. Om en tillväxtkurva avviker kraftigt kan det indikera att barnet behöver undersökas och utredas av kvalificerad personal.

  Räkna ut längden

  Med hjälp av ovanstående kalkylator kan du beräkna hur långt ditt barn kan förväntas att bli. Kalkylatorn utgår från medellängden av båda föräldrarna, och beroende på om barnet är en flicka eller pojke adderas eller subtraheras värdet ”6.5”. Kalkylatorn avrundar till närmaste halva eller hela tal.

  Denna beräkningsformel har använts under många år, men den kan inte garantera exakt hur lång barnet kommer att bli. Det finns många faktorer som påverkar barnets längd. Använd kalkylatorn ovan som ett roligt verktyg för att få en uppskattning!

  Räkneexempel (Flicka): 

  Förälder A: 163 cm
  Förälder B: 192 cm
  Barnets kön: flicka

  Beräkning:
  (163 cm + 192 cm) / 2 = 177,5 cm
  177,5 cm – 6.5 = 171 cm

  Räkneexempel (Pojke): 

  Förälder A: 163 cm
  Förälder B: 192 cm
  Barnets kön: pojke

  Beräkning:
  (163 cm + 192 cm) / 2 = 177,5 cm
  177,5 cm + 6,5 = 184 cm

  Räkna ut ur lång ditt barn blir med vår längdkalkylator!

  ”Hur lång blir mitt barn” kan besvaras med hjälp av vår ovanstående längdkalkylator. Följdfrågor från föräldrar brukar vara ”När slutar man växa” och ”Hur länge växer man”. Alla barn växer olika mycket, och längden kan påverkas av många olika faktorer. En av dessa faktorer är när barnet genomgår puberteten. Många växer mest i början av puberteten, men tillväxten avtar mot slutet och kan fortsätta några centimeter efter puberteten. Puberteten är dock bara en av flera faktorer som kan påverka barnets längd. Enligt Statistikmyndigheten är medellängden i Sverige för kvinnor cirka 166 cm och cirka 180 cm för män. Använd vår kalkylator som ett roligt verktyg för att få en uppskattning av ditt barns framtida längd. Varför inte räkna ut hur lång du blir enligt kalkylatorn och se om det stämmer överens med din aktuella längd?

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Villkor

  Ladda ner vår app!

  ladda ner i appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer